DHTML JavaScript Menu Courtesy of Milonic.com


Çevresel Atık Yönetimi ve Mühendislik Hizmetleri. www.cevresel.com, www.cevreselmuhendislik.com. www.cevreselmuhendislik.com.tr www.cevresel.com.tr Cem Yalın, Murat, Atakan Çevre Teknolojjileri. Su ve baca gazı arıtım teknolojileri. Evsel atık su arıtımı. Endüstriyel atık su arıtımı. Suyun arıtılması. İçme suyu arıtımı. Ön çöktürme, Koagülasyon, flokülasyon, dinlendirme, durultucu havuzu, kum filtresi, filtreleme, dezenfeksiyon, adsorpsiyon, biyolojik arıtım. Kimyasal arıtım malzemeleri. Arıtım kimyasalları. Havuz arıtımı. Havuz kurulumu. Arıtma tesisi inşaatı. Paket arıtma sistemleri. Polielektrolit dozaj üniteleri. Ozon, klor tankları. Aktif çamur, çamur susuzlaştırma, katı atık yönetimi, deponi alanları, çö geri kazanımı. Doğal enerji. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, biyoenerji, biyo enerji, biyokütle, biyo kütle enerjisi, yeşil enerji. Çevre koruma. Rüzgar tribünleri, güneş panelleri, güneş fırınları, yelkovan, windmill, energy, Turkey, türkiye, Environmental engineering. Çevre mühendisi. Çevre mühendislik şirketleri, mühendislik firmaları. Çevre mühendisleri. Engineers. Turkish green energy program. Enerji programı. Su Tankı. Önlem arıtımı. Basınçlı su tankları. Arıtım kimyasalları.
ÇEVRE İZNİ - ÇEVRE YÖNETİMİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ BAŞLADI !

FİRMAMIZ, 21/11/2008 tarihli ve 27061 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ” ve 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “ ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK” yönetmelikleri kapsamında alınacak olan ÇEVRE YÖNETİM HİZMETİ’ nin , 12 Kasım 2010 tarih ve 27757 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK” hükümlerine uygun şekilde yürütülmesini AMAÇLAMAKTADIR.
Bizden haberler
12.9.2007
Çevresel mühendislik yeni web sitesiyle hizmetinizde ...
24.7.2007
Baca gazı arıtımında yeni çözümler.
20.7.2007
Tehlikeli atıklar hakkında bize danışın.
13.4.2007
İçme suyu arıtımı şimdi çok daha kolay.
Bu web sitesinin tüm hakları saklıdır izin almaksızın fotoğraflar ve içerik kesinlikle başka bir yerde kullanılamaz ! © 2007   Tasarım & Programlama : Arsel Özgürdal